วันอังคารที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2555

ครูในดวงใจ"...ครูที่แท้จริงนั้นต้องเป็นผู้ทำแต่ความดี คือต้องหมั่นขยันและ อุตสาหะพากเพียร ต้องเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และเสียสละ ต้องหนักแน่นอดทน และอดกลั้น สำรวมระวังความประพฤติปฏิบัติของตน ให้อยู่ในระเบียบ แบบแผนที่ดีงาม รวมทั้งต้องซื่อสัตย์ รักษาความจริงใจวางใจเป็นกลาง ไม่ปล่อยไปตามอำนาจอคติ..."1

ขอบูชาพระคุณครูที่พร่ำสอนจนอ่านออกเขียนและมีวันนี้ได้เพราะครู
 ปา เจ รา จริยา โหนติ
คุนุตรา นุสา สกา 
ปากกาหัวใจ เขียนชื่อครูไว้บูชา
จารึกพระคุณสูงค่า ผู้นำวิชามาให้
เป็นศิษย์มีครู จึงยืนสู้อย่างผู้มีชัย
คุณครูชี้นำทางใจ จึงทำให้ศิษย์มีวันนี้
ภาพครูแสนดี ยังติดตรึงที่ดวงใจ
เป็นคนผู้มีแต่ให้ มีใจสู้งานเต็มที่
รักศิษย์ทุกคน ไม่เคยบ่นจนหรือมั่งมี
จับชอล์คเขียนคุณความดี จับมือชี้คุณธรรม
ครูทำงานหนัก แต่ก็รักศักดิ์ศรี
พอใจสิ่งที่ตนมี เป็นพิมพ์ดีให้ลูกศิษย์จำ
ทุกเส้นทางสู้ ศิษย์ยึดครูนั้นเป็นผู้นำ
คำสอนทุกอย่างจดจำ ทุกการกระทำเรียนรู้
ปากกาหัวใจ เขียนชื่อครูไว้บูชา
บันทึกความดีสูงค่า นำมาเป็นแนวทางสู้
สังคมวุ่นวาย ขอส่งใจมายืนข้างครู
ครูยัง สังคมจึงอยู่ ศิษย์เชิดชู ครูในดวงใจ
ขุนลำดวน ปากกาหัวใจ
เขียนชื่อครูไว้บูชา บันทึกความดีสูงค่า
นำมาเป็นแนวทางสู้ สังคมวุ่นวาย
ขอส่งใจมายืนข้างครู ครูยัง สังคมจึงอยู่
ศิษย์เชิดชู ครูในดวงใจ


คำขวัญจากใจของศิษย์
อันครูเรา   เขาว่า   น่าใจร้าย
ด้วยจิตกาย   ที่เข้ม   เน้นการสอน
แต่ความจริง   ใจครูนี้   ดีแน่นอน
ท่านคอยป้อน   ความรู้   คู่วิชา
 คอยปลูกฝัง   สั่งสอน   ตอนยังเล็ก
จากเป็นเด็ก  เล็กใหญ่   ไร้เดียงสา
จนเติบโต   เป็นใหญ่   ได้นำพา-
ความก้าวหน้า   มาอยู่   คู่ชีวี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น